Колекція бібліографічних списків літератури

«Для Вас, студенти»

Шановні студенти.

Започатковуємо нову рубрику нашого сайту, адресовану Вам. Скориставшись нею Ви будете мати можливість познайомитися з бібліографічними списками літератури за певними темами. Пропоновані в них видання є в наявності в фондах КЗК «Жовтоводська ЦБС». Для створення цих списків використані матеріали систематичного каталогу та систематичної картотеки статей.

Наша колекція з часом буде поповнюватися. Запрошуємо Вас долучитися до вибору тематики бібліографічних списків. Пропонуйте свої теми на нашому сайті, скориставшись зворотнім зв’язком.

Людина і навколишнє середовище.

Охорона природи.

Книги:

1. Бедрій, Я.І. Промислова екологія: навчальний посібник/ Я.І.Бедрій, Б.О.Білінський, Ф.М.Івах, М.М.Козяр. -К.: Кондор, 2010.-374с.

2. Васюкова, Г.Т. Екологія: підручник/ Т.Г.Васюкова, О.І.Ярошева. -К.: Кондор, 2009.-524с.

3. Грицик, В. Екологія довкілля. Охорона природи: навчальний посібник/ В.Грицик, Ю.Канарський, Я.Бедрій. -К.: Кондор, 2011.-292с.

4. Губарець, В.В. Світ, який не повинен загинути. Людина і довкілля: сучасний аспект/ В.В.Губарець, І.Падалка. - К.:Техніка, 2009.-320с.

5. Джигерей, В.С. Екологія та охорона навколишнього середовища: навчальний посібник.-4-те вид., випр. І доп./ В.С.Джигерей. - К.: Знання, 2006. -319с.

6. Довкілля для Європи. 5-та Всеросійська конференція Міністрів охорони навколишнього середовища: матеріали та документи. - К.: Бліц-Принт, 2004. - 541с.

7. Дуднікова, І.І. Екологія: навчальний посібник/ І.І.Дуднікова, С.П.Пушкін.-К.: Вид-во Європейського університету, 2006. - 327с.

8. Толстоухов, А.В. Екологічна енциклопедія:У 3 т./ А.В.Толстоухов.-К.: Центр екологічной освіти та інформації, 2006.-

9. Матвієнко, В.П. Планета життя/ В.П.Матвієнко. - К.: Наукова думка, 2006.-288с.: портр., іл. - Бібліогр.: С.284-286.

10. Мусієнко, М.М. Екологія: тлумачний словник/ М.М.Мусієнко, В.В.Серебряков, В.Брайен. - К.: Либідь, 2004.-375с.: іл.

11. Мягченко, О.П. Основи екології: підручник/ О.П.Мягченко. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 312с.

12. Олійник, Я.Б. Основи екології: підручник/ Я.Б.Олійник, П.Т.Шищенко, О.П.Гавриленко. - К.: Знання, 2012.-558с.

13.Прокопенко, О.В. Екологічний маркетинг: навчальний посібник/ О.В.Прокопенко. - К.: Знання, 2012. - 319с.

14.Хоукс, Н. Світ довкола нас: енциклопедія екології для дітей: пер. з англ./ Н.Хоукс, Д.Паркер, М.Анціні. - К.: Махаон-Україна, 2006. - 127с.: іл. - Бібліогр.: С.124-127.

Статті:

1.Гетьман, В.І. Духовна сила народу – у збереженій природі!: / В.І.Гетьман// Екологічний вісник. - 2010. - №1-2. -С.2-5.

2.Гришко, К.С. Борьба с пластиком: [О биоразлагаемых материалах и утилизации полимеров]/ К.С.Гришко // Наука и техника. - 2010. - №6. - С.8-12.

3.Громадська оцінка екологічної політики в Україні за 2012 рік// Екологічний вісник. - 2013. - №1-2. - С.30-31.

4.Кокіна, В. Довкілля має бути безпечним/ В.Кокіна// Урядовий кур’єр. - 2011. - 25 жовт. - С.4.

5.Ладиженський, В.М. До національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища/В.М.Ладиженський// Екологічний вісник. - 2011. - №3-4. - С.12-13.

6.Майборода, В. Міфи та реальність про сучасний стан лісових насаджень Карпат на Львівщині/ В.Майборода // Екологічний вісник. - 2013. - №11-12. - С.29-32.

7.Олексієвець, І.Л. Законодавче забезпечення формування галузі перероблення твердих побутових відходів в Україні/І.Л.Олексієвець// Екологічний вісник. - 2013. - №9-10. - С.5-7.

8.Позиція Всеукраїнської екологічної ліги щодо використання генетичномодифікованих організмів в Україні// Екологічний вісник. - 2013. - №11-12. - С.6-7.

9.Старокадомский, Д. Полиэтиленовые пакеты – вместо разумной утилизации – курс на запреты?/ Д.Старокадомский // Наука и техника. - 2014. - №7. - С.26-28.

10.Степаненко, А.В. Технологічні уклади і екологічна безпека/ А.В.Степаненко // Екологічний вісник. - 2014. - №3-4.-С.23-25.

11.Трима, К.А.Особливості діяльності українських екологічних організацій в умовах глобалізації/ К.А.Трима// Грані. - 2009. - №6. - С.147-151.

12.Чунарьов, О.В. Основні завдання та концептуальні засади інтегрованого управління водними ресурсами/О.В. Чунарьов// Екологічний вісник. - 2014. - №3-4. - С.7-9.

Історія України в подіях та обличчях

Книги:

1.Вятрович, В. Історія з грифом "Секретно".Українське ХХ століття [Текст] / В. В ятрович; Центр досліджень визвольного руху. - Львів : Часопис, 2013. - 700с.

2. Енциклопедія історії України [Текст] : у 10т. т.10 / Редкол. В.А. Смолій. - К : Наук. думка, 2013. - 784с. : іл.

3. Журавльов, Д.В. Визначні битви та полководці української історії. Карти, озброєння, тактика - наслідки. [Текст] / Д.В. Журавльов. - Х : Клуб Сімейного дозвілля, 2013. - 416 с. : іл.

4. Журавльов, Д. В.100 ключових подій української історії [Текст] / Д. В. Журавльов. - Х : Клуб сімейного дозвілля, 2014. - 400 с.

5. Журавльов Д.В. Хто є хто в українській історії [Текст] / Д.В. Журавльов; худ. А. Єрьоміна. - Х : Клуб сімейного дозвілля, 2014. - 416 с.

6. Історія України в особах. Козаччина [Текст] / Кер. авт кол. В.М. Горобець. - К : "Україна", 2013. - 304с. : іл.

7. Історія хрещення Київської Русі [Текст] / Г. Б. Мунін . - К : "Кондор", 2013. - 64 с. : іл.

8. Коляда, І. А. Богдан Хмельницький [Текст] / і.А.Коляда, В.І. Милько. - К : "ДАК Укрвидавполіграфія", 2013. - 128 с.

9. Литовченко, С. Д. Історія земель українських [Текст] / С. Д. Литовченко. - Х : Фактор, 2008. - 200с. іл. (Україна. Учора, сьогодні, завтра).

10. Реєнт, О. Україна між світовими війнами (1914-1939). Події. Люди. Документи: Нариси історії. [Текст] : навч. посібник / О.П. Реєнт., І.А. Коляда. - К : "Школа", 2004. - 544 с.

11. Семенюк, С.

Історія українського народу [Текст] / С. Семенюк. - Львів : Апріорі, 2010. - 608с.

12. Семенюк, С. Українські історико - етничні землі: Польща. Угорщина, Румунія, Словаччина, Чехія, Австрія, Саксонія. [Текст] / С. Семенюк. - Львів : Апріорі, 2011. - 640с.

13. Солдатенко, В. Проект "Україна"1917-1920рр. Постаті [Текст] / В. Солдатенко. - Кіровоград : Імекс ЛТД, 2013. - 511с.

14. Сорока, Ю. Бій під Крутами [Текст] / Ю. Сорока. - К : Золоті ворота, 2013. - 122с.

15. Сорока, Ю. Брестська унія [Текст] / Ю. Сорока. - К : Золоті ворота, 2013. - 120с.

16. Сорока, Ю. Дмитро Байда - Вишневецький [Текст] / Ю. Сорока. - К : Золоті ворота, 2013. - 120с.

17. Тома, Л. Петро Конашевич Сагайдачний [Текст] / Л. Тома. - Кіровоград : Імекс - ЛТД, 2013. - 120с. -

18. Яневський , Д. Проект "Україна" Жертва УПА. Місія Романа Шухевича [Текст] / Д. Яневський . - Харків : Факт, 2013. - 284с.

19. Яневський , Д. Проект "Україна" 30 червня 1941 р., акція Ярослава Стецька [Текст] / Д. Яневський . - Харків : Факт, 2013. - 284с.

Статті:

1.Андрущенко, В. Три університети Михайла Драгоманова: [Про нього]/ В.Андрущенко// Урядовий кур’єр. -2011. –10 верес. - С.18.

2.Власенко, С. Непримиримий борець за Українську державу: [Про С.Петлюру]/ С.Власенко// Голос України. –2014. -22 трав. - С.20.

3.Гавришко, М. «Його допитував слідчий Южний. Погрожував, що зашле дочку на Соловки»/ М.Гавришко// Країна.-2014 . - №46. - С.55-57.

4. Зубенко, П. Український Сталінград: [Про Корсунь-Шевченківську наступальну операцію]/ П.Зубенко// Пенсійний кур’єр. - 2014. - №8. - С.13.

5. Іванущенко, Г. Голодомор – це продовження програшу України в національно-визвольних змаганнях 1917-1921 років/ Г.Іванущенко// Країна. - 2014. - №45. - С.6-8.

6. Лукянчук, Г. Увічнили Миколу Міхновського: [Про видатного громадського, поліитичного та військового діяча М.Міхновського]/ Г.Лукянчук// Голос України. - 2013. - 10 квіт. - С.16.

7.Мельник, В. Історія пропаганди УПА: підпільна зброя/ В.Мельник// Урядовий кур’єр. - 2014. - 15 жовт. - С.5.

8. Полинь травою на душі гірчить печаль: 1932-1933 роки назавжди закарбувалися в нашій історичній пам’яті як геноцид// Голос України. - 2014. - 25 листоп. - С.4.

9. Скобельський, В. На останньому рубежі: [До дня пам’яті героїв Крут. Про них]/ В.Скобельський// Голос України. –2011. - 29 січ. - С.31.

10.Тульчинська, Н. «Выходи по пять человек!»: Розстрілювали дві доби: [Про політичні репресії на Західній Україні. До дня пам’яті жертв Голодомору та політичних репресій]/ Н.Тульчинська// Голос України. - 2011. – 26 листоп. - С.18.

11. Українська ціна Перемоги: [Добірка матеріалів про внесок України в розгром нацизму в Другій світовій війні]// Урядовий кур’єр. - 2014. - 8 трав. - С.4-5.

12.Файзулин, Я. «Если бы Шептицкий задумал контрреволюционное выступление, он легко мог бы найти массовую поддерджку»/ Я.Файзулин// Країна. - 2014. - №42. - С.55-57.

13.Файзулин, Я. «Степан Бандера ненавидить так само росіян, як і німців»/ Я.Файзулин// Країна. - 2014. - №40.-С.54-57.

14.Шпак, В. Бандера і бандерівці: міфи і реалії/ В.Шпак// Урядовий кур’єр. - 2014. - 6 трав. - С.8.

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.