Мовознавцям на замітку

Хто допоможе студентам у відповідальний час складання іспитів, написання курсових робіт? Звичайно бібліотека! Шановні студенти, скористайтеся нашою колекцією бібліографічних списків літератури. Цього разу вона поповнилася списком, який допоможе у вивченні української мови. Для його створення використані матеріали Систематичного каталогу Центральної бібліотеки. З питань правильного оформлення бібліографічних списків літератури звертайтеся до нас, допоможемо навіть дистанційно =)

Книги:

1. Без мови немає нації.- К.: Український пріоритет, 2011.- 112с.

2. Береза Т. Мова не калька: словник української мови/ Т. Береза, І. Зубрицька, Ю. Зелений.- Львів: Апріорі, 2016.- 664с.

3. Бибик С.П. Ділові документи та правові папери/ С.П. Бибик, Г.М. Сюта.-Х.: Прапор,2012.-493с.- (Б-ка державної мови).

4. Варенко В.М. Референтна справа: Навчальний посібник/ В.М. Варенко.- К.: Кондор, 2008.- 212с.

5. Вихованець І.Р. Розмовляймо українською: мовознавчі етюди/ І.Р. Вихованець; післямова А. Загнітка.- К.: Пульсари,2012.- 160 с.

6. Волощак М. Неправильно-правильно: Довідник з українського слововживання.-2-ге вид., доп.- К.: Просвіта, Українська видавнича спілка, 2003.- 158с.

7. Єгорова Т.Д. Практичний курс української мови: Навчальний посібник/ Т.Д. Єгорова.-К.: Центр учбової літератури,.-160 с.

8. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова: Підручник для вищих навчальних закладів.- Х.: Торсінг,2005.- 446с.

9. Культура фахового мовлення: навчальний посібник/ За ред. Н.Д. Бабич.- Чернівці: Книги-ХХІ, 2011.- 528с.

10. Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс: Навчальний посібник для вищих навчальних закладів/ В.І. Мозговий.- К.: Центр учбової літератури,2008.-591с.

11. Олійник О.Б. Сучасна ділова риторика: Навчальний посібник/ О.Б. Олійник.- К.: Кондор, 2010.- 166с.

12. Стежинки у Всесвіт: Хрестоматія з української мови/ Укладач К.Л. Крутій.- Х.:Гімназія, 2011.- 384с.

13. Тріщук О. Посібник з українського правопису для видавців видавничо-поліграфічної галузі/ О. Тріщук.- К.: Політехніка, 2016.- 164с.

14. Шевельов Ю. Вибрані праці: Посібник з української мови у 2-х книгах/ Ю. Шевельов.-2-ге вид.-К.: Києво-Могилянська академія, 2009.

Статті:

1. Булат О. Мова і норма/ О. Булат // Пенсійний кур’єр.-2017.-24 берез.- С.10.

2. Гайван В. Правопис складних прислівників/В. Гайван // Дивослово.-2018.- №5.- С.20-23.

3. Головецька О. Душа голосна України: [Про українську мову]/ О. Головецька //Жінка.-2017.-№2.- С.12-13.

4. Гошовська О. Формування ключових компетентностей учнів на уроках української мови та літератури через мовленнєву діяльність/ О. Гошовська // Дивослово.- 2018.- №9.- С.7-9.

5. Гринів О. Коштовності материнської мови/О. Гринів //Літературна Україна.- 2017.- 5 жовт.- С.7.

6. Крисюк В. Написання творів –роздумів у публіцистичному стилі/ В. Крисюк // Дивослово.- 2017.- №2.- С.16-19.

7. Лавренюк В. Українська мова і сучасність: розвиток мовленнєвих умінь і навичок студентів/ В. Лавренюк // Дивослово.-2017.- №3.- С.46-49.

8. Макаренко Л. «Мова барвиста, мова багата…»: [Роздатковий матеріал для уроків]/Л. Макаренко // Дивослово.- 2018.- №2.- С.14-16.

9. Паливода Т. Інтерактивні завдання як один із прийомів компетентнісного осмислення складних речень / Т. Паливода //Дивослово.-2017.- №2.- С.20-26.

10. Півторак Г. Українська мова: погляд крізь віки/ Г. Півторак // Голос України.- 2018.-11квіт.- С.10.

11. Шинкаренко Л. Джерела української фразеології/Л. Шинкаренко //Дивослово.-2017.-№10.- С.21-24.

12. Ющук І. Виховання в дітей пошани до рідної української мови/ І. Ющук // Дивослово.- 2017.- №3.- С.7-11.

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.