Сходинками історії:

Дитяча бібліотека від початку заснування до сьогодення

З чого все починалось?

Історія міської дитячої бібліотеки КЗК «Жовтоводська ЦБС» починає свій відлік у червні 1966 року, коли у Будинку піонерів, що розташувався по вул. Б. Хмельницького, 32 було виділено перше приміщення для бібліотеки.

На громадських засадах бібліотекою завідував Могила Володимир Олексійович. Перший фонд бібліотеки нараховував всього 7 тисяч одиниць. Його склали книги, подаровані мешканцями міста.

У вересні 1966 року міська дитяча бібліотека набула офіційного статусу і першою завідуючою стала Зайва Марія Федорівна. На той час у штаті бібліотеки було два працівника: завідуюча Зайва М.Ф. та бібліотекар Могила В.О.

Вже через три роки в бібліотеці працювало 3 чоловіка, а фонд збільшився до 20 тисяч одиниць.

Влітку 1969 року бібліотеку очолила випускниця Харківського інституту культури – перший фахівець з вищою освітою в місті Палій Віра Данилівна.

У жовтні 1978 року дитяча бібліотека ввійшла до єдиної державної системи масових бібліотек міста. Директором Жовтоводської ЦБС стала Палій В.Д., а завідуючою міської дитячої бібліотеки призначено Москвітіну Наталію Володимирівну, яка керувала бібліотекою протягом 20 наступних років. З березня 1999 року колектив дитячої бібліотеки очолює Неделяєва Інна Борисівна.

У 1980 році, з метою покращення обслуговування дитячого населення книгою, в новому мікрорайоні міста при підлітковому клубі за місцем проживання «Факел» було відкрито бібліотечний пункт з книжковим фондом у 3,5 тисячі видань.

Етапним, як для дитячої бібліотеки, так і взагалі для всіх бібліотек міста став рік 1988. В місті створено єдине територіально-бібліотечне об’єднання – ТБО, до якого ввійшли бібліотеки різних систем та відомств, що сприяло створенню єдиного фонду бібліотек та забезпечувало максимальне його використання.

За рішенням виконавчого комітету жовтоводської міської ради у 2002 році дитяча бібліотека одержала нове приміщення у Центрі дитячої творчості (ЦДТ) по вул. Маяковського,59, де вона розташована і сьогодні.

Дитяча бібліотека має багато нагород та дипломів, що свідчать про високий професіоналізм її працівників - знаючих, грамотних ентузіастів своєї справи, людей, закоханих в свою професію, людей, котрі працювали в дитячій бібліотеці в різні роки її існування і кожний з яких зробив свій неоціненний внесок у розвиток бібліотеки. Деякі з них згодом продовжили свій творчий шлях у інших структурних підрозділах КЗК «Жовтоводська ЦБС».

На сьогоднішній день штат бібліотечних працівників дитячої бібліотеки складається із 5 чоловік. Тут згуртувався колектив однодумців, справжніх фахівців своєї справи, котрі підтримують започатковані традиції та вносять інновації в сучасну бібліотечну справу.

У 2016 році дитяча бібліотека відзначила свій 50 - річний ювілей. Попереду ще багато цікавих планів. Дитяча бібліотека, не дивлячись на свій шановний вік, молода та повна сил.

Бібліотека сьогодні

/Files/images/2019/db/na_sayt/ЛОГОТИП ДБ.jpg Сьогодні дитяча бібліотека КЗК «Жовтоводська ЦБС» - це інформаційно - дозвіллєвий центр, де традиційні послуги органічно поєднуються з різного роду заходами, які дозволяють дитині та її родині заповнити своє дозвілля, ліквідувати інформаційний вакуум, задовольнити освітні потреби та прилучитись до досягнень світової культури.

Дитяча бібліотека займає особливе місце у вихованні творчої особистості, створенні умов для повноцінного фізичного, інтелектуального, духовного розвитку дитини, для піднесення культури і духовності.

Діяльність дитячої бібліотеки спрямована на формування якісного і повноцінного складу фонду, спроможного забезпечити різноманітні інформаційні запити і потреби користувачів. Універсальний фонд дитячої бібліотеки складає понад 50 тисяч екземплярів друкованих видань. Це література з різних галузей знань на допомогу в оволодінні шкільною програмою, універсальні енциклопедії для допитливих, художні твори різного жанру, періодичні видання на всі смаки.

Щороку дитячу бібліотеку відвідують до 2,5 тисяч користувачів, яким видається понад 53 тисяч примірників документів. Бібліотека надає послуги з обслуговування читачам-дошкільникам, учням 1-9 класів та організаторам дитячого читання (батькам, вчителям, бібліотекарям тощо).

Дитяча бібліотека у своєму складі має два структурні підрозділи – абонемент та читальний зал – які забезпечують виконання основних її функцій, залучення до дитячої книги та читання дошкільників, учнів 1 – 9 класів, організаторів дитячого читання, реалізацію прав користувачів на вільний доступ до інформації та задоволення їх читацьких потреб, обумовлених навчальними, суспільними, педагогічними та особистими інтересами.

На абонементі ДБ до послуг користувачів - різноманітний вибір класичних і сучасних творів українських та зарубіжних авторів, література з різних галузей знань, яка задовольнить найрізноманітніші запити.

У читальному залі ДБ здійснюється інформаційно-бібліографічне обслуговування відповідно до змін у суспільстві та пріоритетів споживачів. Зорієнтуватися користувачам в океані носіїв інформації та полегшити пошук відповідей на питання допомагає довідково-бібліографічний апарат, котрий включає в себе систему каталогів і картотек та довідково-інформаційний фонд. Дві третини фонду читального залу складає література універсального характеру з різних галузей знань. Складовою частиною фонду є періодичні видання, які надають користувачам необхідну оперативну та актуальну інформацію.

У краєзнавчому куточку «Зоря моя – рідна земля» - зібрано краєзнавчі видання регіонального змісту, місцеві документи, які зберігають культурні традиції і відображають місцеву історію в контексті історії і культури всієї країни.

Інфотека «Будинок інформаційних знахідок» надає відомості щодо освітніх закладів міста, гуртків та клубів, адреси юридичних та соціальних служб, інші дані, котрі стосуються щоденного життя мешканців міста.

На базі читального залу діє народознавчий клуб «Берегиня». Його завдання – навчити, зберегти та передати нащадкам усі найкращі надбання національної культури, що були виплекані протягом століть українським народом, сприяти використанню кращих традицій та обрядів у практиці сьогодення.

До основних складових діяльності дитячої бібліотеки відносяться організація і проведення різноманітних культурно-просвітницьких та інтелектуально-інформаційних заходів як в стінах бібліотеки, так і поза її межами. У бібліотеці використовуються як традиційні, так й інноваційні форми популяризації книги та читання. Серед них: книжкові виставки-інсталяції, перегляди літератури, літературні ранки, вечори, свята, інформаційна підвіска, краєзнавча студія, інформ – колаж, хронограф історії, лабораторія читацького смаку, літературне дежа-вю, казкова карусель, творча мозаїка, інтерактивна подорож, слов’янський диліжанс, художня майстерня, зустрічі з ветеранами, знаними людьми міста і області та багато інших за формою і різноманітних за тематикою заходів.

Реалізація такої діяльності дитячої бібліотеки відбувається із залученням суспільних, громадських та навчальних закладів міста та області.

Популяризації читання та промоції дитячої бібліотеки, зміцненню зв’язків та координації діяльності всіх організацій, закладів, соціальних інститутів в напрямку інформаційної, освітньої і культурної діяльності в обслуговуванні дітей та організаторів дитячого читання сприяє реалізація комплексно-цільової програми «Територія читання».

Щорічна Програма літнього читання дитячої бібліотеки сприяє підтримці інтересу до читання і до книги під час літніх канікул та змістовному заповненню дозвілля юних користувачів.

Дитяча бібліотека активно долучається до участі у всеукраїнських, обласних та міських конкурсах, що стимулює розвиток читацької активності та популяризації читання, а також сприяє розвитку творчих здібностей читачів. Читачі бібліотеки неодноразово займали призові місця та являлись переможцями у різних номінаціях.

Сьогодні адаптуватися дитячій бібліотеці до умов, які диктує суспільство дозволяє різнобічне вивчення інформаційних потреб та запитів користувачів, їх читацьких інтересів, освітнього та інтелектуального рівнів. Різноманітні соціологічних дослідження, що проводить бібліотека, дозволяють розробити стратегію і тактику з огляду на нові соціальні умови життя.

Дитяча бібліотека являється методичним та координаційним центром для дитячих бібліотек інших систем і відомств. Згідно Концепції розвитку методичної служби, надає якісну кваліфіковану методичну допомогу фахівцям бібліотечної галузі.

Рекламно - іміджева діяльність бібліотеки сприяє інформуванню користувачів та мешканців міста про ресурси та послуги закладу. Корисну інформацію читачі можуть отримати, ознайомившись з друкованою продукцією, розробленою бібліотечними працівниками: рекомендаційними списками літератури, пам’ятками, порадами, шорт-листами та інш. Усі найбільш значимі події бібліотечного життя відображаються в новинах телевипусків та на сторінках періодичних видань, на сайтах міськвиконкому і КЗК «Жовтоводська ЦБС», на сторінці дитячої бібліотеки у соціальній мережі «Facebook».

Індивідуальний, уважний підхід до кожного читача – ось головний пріоритет дитячої бібліотеки КЗК «Жовтоводська ЦБС».

Дитяча бібліотека постійно у пошуку нових інноваційних ідей, ефективних форм обслуговування. Колектив прикладає максимум зусиль, щоб вона відповідала вимогам часу і була потужним центром інформації, освіти, дозвілля в місті.

/Files/images/2019/db/na_sayt/Відкриття дитячого парку.jpgВідкриття дитячого парку

/Files/images/2019/db/na_sayt/День захисту дітей.JPGДень захисту дітей

/Files/images/2019/db/na_sayt/Інфотека.jpgІнфотека

/Files/images/2019/db/na_sayt/Історико-патріотичний екскурс «Мужність. Сила. Честь».jpegІсторико-патріотичний екскурс «Мужність. Сила. Честь»

/Files/images/2019/db/na_sayt/Книжкова виставка.JPGІсторико-патріотичний екскурс «Мужність. Сила. Честь»

/Files/images/2019/db/na_sayt/Краєзнавчий експромт «Письменниця, яка бачить світ очима дітей».jpgКраєзнавчий експромт «Письменниця, яка бачить світ очима дітей»

/Files/images/2019/db/na_sayt/Свіча пам\'яті «Як довго ця війна тривала».jpgСвіча пам'яті «Як довго ця війна тривала»

/Files/images/2019/db/na_sayt/Спортивна розвага Коли спорт полюбиш - сильним, спритним будеш.JPGСпортивна розвага Коли спорт полюбиш - сильним, спритним будеш

/Files/images/2019/db/na_sayt/Творча майстерня «П’ятачок і хвіст гачок, Року нового значок».jpgТворча майстерня «П’ятачок і хвіст гачок, Року нового значок»

/Files/images/2019/db/na_sayt/Фольклорний етюд «Торкаючись рукою до хустини, ми чуєм дотик ніжного тепла».jpgФольклорний етюд «Торкаючись рукою до хустини, ми чуєм дотик ніжного тепла»

/Files/images/2019/db/na_sayt/Фотозона біля книжкової виставки.jpgФотозона біля книжкової виставки

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.