Одноразова допомога — гарантована державою виплата.

Право на її отримання відповідно до зазначеного Закону мають:

 • Члени сім’ї, батьки та утриманці загиблого (померлого) – у разі загибелі (смерті) військовослужбовця. Одноразова допомога призначається і виплачується у розмірі 500-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законодавством для працездатних осіб на дату загибелі (смерті), рівними частками членам сім’ї, батькам та утриманцям загиблого (померлого).

Члени сім’ї, батьки та утриманці загиблого (померлого), яким призначається та виплачується одноразова грошова допомога, подають такі документи:

 • заяву кожного повнолітнього члена сім’ї, батьків та утриманців загиблого (померлого), які мають право на отримання допомоги;
 • витяг з наказу про виключення загиблого (померлого) військовослужбовця, військовозобов’язаного та резервіста із списків особового складу військової частини (підрозділу, органу);
 • витяг з особової справи про склад сім’ї військовослужбовця, військовозобов’язаного та резервіста, призваного на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві.

У разі відмови якоїсь з осіб від отримання одноразової грошової допомоги її частка розподіляється між іншими особами, які мають право на її отримання. Заява про відмову від отримання одноразової грошової допомоги повинна бути нотаріально посвідчена в установленому законодавством порядку.

Всі копії завіряються у військовому комісаріаті (військовій частині), який приймає документи для виплати одноразової допомоги.

 • Військовослужбовці, особи, звільнені з військової служби – у разі встановлення інвалідності, що настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час виконання обов’язків військової служби (в період проходження військової служби) або внаслідок захворювання, пов’язаного з виконанням обов’язків військової служби (в період проходження ним військової служби), чи встановлення інвалідності особі після її звільнення з військової служби внаслідок зазначених причин:
 • у разі встановлення військовослужбовцю, особі, звільненій з військової служби, інвалідності, що настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого ним під час виконання обов’язків військової служби або внаслідок захворювання, пов’язаного з виконанням ним обов’язків військової служби, одноразова допомога призначається і виплачується у розмірі:
 • за 1 групу – 250-кратний прожитковий мінімум, встановлений законодавством для працездатних осіб на дату встановлення інвалідності;
 • за 2 групу – 200-кратний прожитковий мінімум, встановлений законодавством для працездатних осіб на дату встановлення інвалідності;
 • за 3 групу – 150-кратний прожитковий мінімум, встановлений законодавством для працездатних осіб на дату встановлення інвалідності;

у разі встановлення військовослужбовцю, особі, звільненій з військової служби, інвалідності, що настала в період проходження військової служби або внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням ним військової служби, або встановлення особі, звільненій з військової служби, інвалідності не пізніше ніж через три місяці після звільнення її з військової служби чи після закінчення тримісячного строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження зазначеної служби:

 • за 1 групу – 120-кратний прожитковий мінімум, встановлений законодавством для працездатних осіб на дату встановлення інвалідності;
 • за 2 групу – 90-кратний прожитковий мінімум, встановлений законодавством для працездатних осіб на дату встановлення інвалідності;
 • за 3 групу – 70-кратний прожитковий мінімум, встановлений законодавством для працездатних осіб на дату встановлення інвалідності;
 • Військово службовці – у разі отримання поранення (контузії, травми або каліцтва) під час виконання обов’язків військової служби, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення йому інвалідності.

Одноразова допомога виплачується залежно від ступеня втрати працездатності, який встановлюється медико-соціальними експертними комісіями (МСЕК), у розмірі, що визначається у відсотках від 70-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законодавством для працездатних осіб на дату встановлення ступеня втрати працездатності.

Військовослужбовці, яким призначається та виплачується одноразова грошова допомога у разі настання інвалідності чи втрати працездатності без встановлення йому інвалідності, подають такі документи:

 • заява про виплату одноразової грошової допомоги (стандартний бланк є у військкоматі або військовій частині);
 • копія довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення відсотка та причинного зв’язку втрати працездатності або встановленої інвалідності (видається комісіями МСЕК Міністерства охорони здоров’я);
 • копія довідки ВЛК, свідоцтва про хворобу (видається медичними установами, де проводилось лікування);
 • копія довідки командира військової частини про причини та обставини поранення (контузії, травми або каліцтва) (видається у військовій частині);
 • витяг із наказу командира військової частини про виключення зі списків особового складу частини;
 • копії сторінок паспорта отримувача одноразової допомоги з даними про прізвище, ім’я та по батькові і місце реєстрації;
 • копія ідентифікаційного коду отримувача.

Всі копії завіряються у військовому комісаріаті (військовій частині), який приймає документи для виплати одноразової допомоги.

Порядок призначення та виплати допомоги:

 • особи, які мають право на одноразову допомогу, звертаються з документами, зазначеними у наведеному нижче Переліку, в обласний військовий комісаріат (військовослужбовці – у військову частину);
 • комплект документів перевіряється та надсилається за належністю у Департамент фінансів Міністерства оборони України для розгляду їх Комісією Міністерства оборони України з розгляду питань, пов’язаних із призначенням і виплатою одноразової допомоги;
 • перевірені фахівцями документи розглядаються Комісією та подаються Міністру оборони України для прийняття рішення про призначення одноразової допомоги;
 • після прийняття рішення Міністром оборони України кошти надсилаються в обласний військовий комісаріат (військову частину), до якого були подані документи, для виплати одноразової допомоги отримувачам.