Історія бібліотеки

Жовті Води - невелике місто на Дніпропетровщині, розташоване на річці Жовтій у 130 км на захід від обласного центру.

Територія міста - 33,25 км2, на якій проживає 48,4 тис. мешканців.

Місто має славне історичне минуле. Усім відома битва під Жовтими Водами в 1648 році, коли війська Богдана Хмельницького розгромили польських шляхтичів. Постановою уряду в 1951 році в місті створено Східний гірничо-збагачувальний комбінат, який є найбільшим у Європі виробником природного урану.

Промислову основу міста також складають ВАТ „Південний радіозавод", ВАТ „Електрон-газ", фабрика штучного хутра, Український науково-дослідний та проектно-дослідницький інститут промислової технології.

Культурний та спортивний осередок міста складається з Палацу культури, дитячої музичної школи, клубу „Родина", міського музею ім. Пригожина, дитячої спортивної школи та 32 бібліотеки ТБО.

Із них міські бібліотеки - бібліотеки централізованої системи. Центральна міська бібліотека очолює територіальне бібліотечне об'єднання, в яке входять 32 бібліотеки всіх систем і відомств.

У жовтні 1978 році рішенням виконкому Жовтоводської міської Ради народних депутатів всі масові бібліотеки міста були об'єднанні в єдину державну систему масових бібліотек. Так в місті було створено централізовану бібліотечну систему з єдиним книжковим фондом та інформаційно-бібліографічними ресурсами. В систему увійшли дві бібліотеки для дорослих, одна бібліотека для дітей та мережа внестаціонарних форм обслуговування населення книгою

Бібліотеці №1 було присвоєно статус центральної бібліотеки, яка почала виконувати функції методичного центру, як для бібліотек ЦБС так і бібліотек інших систем і відомств. На початок централізації фонд бібліотек складав 105,3 тис. екземплярів, обслуговано 11,5 тис. читачів. В бібліотеках було 12 працівників: з вищою освітою-3, з середньою бібліотечною-5, з середньою-4.

Директором ЦБС була призначена Палій Віра Данилівна, яка очолює колектив і сьогодні, її завжди турбував і турбує престиж бібліотек. Багато сил вона витрачає на індивідуальне спілкування з молодими фахівцями, виховуючи у них повагу до бібліотечної праці. Велика увага в роботі бібліотек приділялась удосконаленню роботи в умовах централізації. Створено самостійні відділи: мето дико-бібліографічний, відділ комплектування та обробки літератури, відділ організації та використання єдиного фонду, є сектор обмінно-резервного фонду МБА. Комплектування та обробка літератури почали вестись централізовано, покращилась якість формування фонду, і на сьогодні він є універсальним. В бібліотеках ЦС фонди, довідково-бібліографічний апарат, переведені на нову систему класифікації ББК. В центральній бібліотеці створені зведені каталоги: алфавітний, краєзнавчої та технічної літератури, та зведена картотека періодичних видань, що дає можливість швидко знайти необхідну книгу в будь-якій бібліотеці міста. В практику роботи почали впроваджуватись загальносистемні заходи: Дні якості, Дні фахівця, Дні знань, Тижні та Дні нової книги, декади популяризації різної літератури. Активізувалась методична робота, почали проводиться семінари, практикуми, школи передового досвіду для бібліотечних працівників всіх систем і відомств міста.

1980 рік.

За підсумками обласного огляду по внестаціонарному обслуговуванню користувачів серед міських систем області наша ЦБС зайняла І місто. Центральній бібліотеці присвоєно звання „Бібліотека відмінної роботи". Для більш ефективного диференційного обслуговування юнацтва, в 1981 році, в новому районі міста було відкрито юнацькій відділ центральної бібліотеки.

1982 рік

Бібліотеці-філії було присвоєно звання „Бібліотека відмінної роботи", а центральна та дитяча бібліотеки підтвердили це звання.

1986 рік.

Поширюється мережа бібліотек на базі бібліотечного пункту, розташованого у будинку культури „Родина", відкрита бібліотека-філіал №2. Бібліотека №1 була реорганізована в бібліотеку по обслуговуванню юнацтва.

1987 рік.

Відкрита бібліотека-філіал №3. В умовах перебудови зріс інформаційно-бібліографічний потенціал ЦБС. Традиційними стали інформаційні тижні нової книги. В інформаційній роботі широко використовується радіо. Впроваджена нова форма планування-картотечна, створено клуб ділових зустрічей „Діалог", в методичній роботі активно впроваджуються нові форми роботи: ділові ігри, засідання за круглим столом.

1988 рік.

В місті створено ТБО. Для бібліотек ЦБС значно збільшується обсяг методичної роботи. В підпорядкуванні опиняється мережа з 39 бібліотек міста.

1989 рік.

В роботі з читачами впроваджено активні дискусійні форми, підвищуються і інформаційні можливості по залученню читачів, та керівництву читання. Велика увага приділяється вивченню попиту читачів і задоволенню їх потреб. В бібліотеках ЦБС активно працюють бібліотечні ради, які надають допомогу в організації та проведенні масових заходів, доставці літератури в структурні підрозділи з відділу комплектування, проробці тематичних планів. Всі бібліотеки проводять звіти перед населенням.

1990 рік. Багато уваги в роботі приділяється к.ц.п. „Милосердя" і „Рідна мова". Особлива увага приділяється вивченню і комплектуванню книг українських письменників, літератури письменників Дніпропетровщини та книг краєзнавчого характеру. В рамках ТБО координується робота по формуванню фондів на допомогу виробництву.

В 1990 році було започатковано професійне свято - День бібліотечного працівника, який показав, що взаємоспілкування і об'єднання завжди на добро.

В ТБО працює 87 бібліотечних працівників. Із них 22 бібліотекаря з вищою освітою, 45-із середньо-бібліотечною, % спец, складає 77. Директор ЦБС (Палій В.Д.) нагородженна знаком „Відмінник культосвітньої роботи".

З метою кращого цілеспрямованого обслуговування читачів-дітей та їх батьків, в 1991 році, були реорганізовані бібліотека-філія №3 та бібліотечний пункт дитячої бібліотеки в бібліотеки сімейного читання. Були розроблені регламентуючі документи: „Положення

про бібліотеку сімейного читання" та „Положення про сімейний формуляр". В індивідуальній роботі з читачами використовували нові форми роботи: бліц-інтерв'ю, міні-анкети, стенди-відгуків.

В рамках ТБО були проведені:

- Турнір ерудитів та знатоків бібліографії праці; - Гра „Що? Де? Коли?"

- Тиждень дитячої та юнацької книги;

- Бібліографічна олімпіада школярів;

- Презентація книги „Савур-могила";

В зв'язку з введенням нових окладів була проведена атестація бібліотечних працівників. Почали примінятись нові форми господарювання: бригадний підряд, платні послуги.

1991 рік.

Директорові ЦБС- Палій В.Д.- присвоєно звання „Заслужений працівник культури України".

1992 рік був тяжким випробуванням на існування міських бібліотек. Необхідно було вирішувати проблеми, від яких залежало бути чи не бути бібліотекам центром культури, просвіти, духовного відродження в місті.

Перш за все турбувало питання: чи будуть надані кошти із місцевого бюджету на придбання літератури та періодичних видань, де комплектувати фонди бібліотек і враховуючи дефіцит пального, як доставляти книги із бібколекторів, як задовольнити попит читачів на підвищений інтерес до книг про історичне минуле України, її культуру, звичаї, про репресованих письменників та їх твори. Позитивному рішенню цих та інших питань сприяло те, що за останні роки бібліотеки централізованої системи зарекомендували себе в місті як високопрофесійні заклади з українськими фондами доступними для всіх категорій користувачів, здатні задовольнити різносторонні потреби. За останні роки ЦБС стала інформаційним центром в місті. Для задоволення читацьких запитів широко використовується ВСА, МБА. Основні показники роботи ЦБС:

бібліотечні фонди складають - 206 тис. екз.

читачів 11,2 тис.

книговидача – 250 тис.

читаність-22,5

обертаність 1,2

Дитячі бібліотеки працювали під девізом „Всією сім'єю в бібліотеку" широко залучали до бібліотеки дітей і батьків.

Набирає сили і якості робота бібліотеки №1 для молоді. Тут працюють високо кваліфікаційні працівники Цимбал Т.П., Костенко Н.В., Полякова Л.О.

1993 рік.

Значна увага приділялась формуванню та використанню архіву краєзнавчої літератури. Були створені і широко використовувались читачами папки-досьє газетно-журнальних вирізок краєзнавчого характеру, „Історія міста Жовті Води" та ін. Нарощує темпи обслуговування читачів шляхом книгоношення, приділяється увага обслуговуванню читачів з обмеженими можливостями. Налагоджено зв'язок з допоміжною школою (де навчаються діти розумово відсталі), колонією з особливим режимом, з партіями, релігійними осередками, разом з „Просвітою" проводились літературні вечори, зустрічі з літературознавцями, членами партії „Рух". Велику роботу ЦБС проводе по пропаганді періодичних видань. В цьому році була зроблена підписка на 125 назв періодичних видань (274 комплекти).

1994рік.

Значно погіршилось комплектування бібліотечних фондів, але розширився репертуар періодичних видань, України та країн СНД. Бібліотеки ЦБС активно приймають участь у виконанні „Концепції розвитку культури в місті", молодіжній акції „Я все віддаю на вівтар України", огляді-конкурсі „Україно! Доки жити буду, доти пам'ятатиму тебе". Самими ефективними формами роботи ми вважаємо ті, що носять дискусійний характер: виставки-альтернативи, вечори-діалоги, читацькі дискусії, роздуми над прочитаним. Планові показники виконані успішно. Популяризація літератури велась серед слідуючих категорій читачів: соціально-незахищені, молоді сім'ї, фахівці народного господарства, робітнича молодь, працівники освіти, культури, медицини, юнацтво, діти, батьки, керівники дитячого та юнацького читання.

Пріоритети дані обслуговуванню інвалідів Вітчизняної війни, ветеранів, інвалідів дитинства та праці. Велика робота проводиться по збереженню бібліотечних фондів. На засідання виконкому було підготовлено питання: „Стан матеріально-технічного забезпечення ЦБС на сучасному етапі".

1995 рік.

На високому рівні поставлена реклама фондів та бібліотек. Дуже скрутним становищем залишається комплектування фондів. Бібліотеки нарощують темпи в пошуках

позабюджетних джерел фінансування комплектування літератури. Багато видань було здано населенням міста в період акції „Подаруй бібліотеці книги". Ряд видань було придбано за рахунок спонсорських та меценатських, за кошти отримані від платних послуг.

1996 рік.

Працюючи в складних, соціально-економічних умовах бібліотеки ЦС вели боротьбу за виживання. Була загроза закриття бібліотеки для молоді. ЦБС багато працювала над підняттям свого іміджу. В рамках акції „Діти України" ДБ продовжувала акцію „Книги-дітям". В дар бібліотекам було здано більше 500 екземплярів. Відзначили 30-я дитячої бібліотеки та ювілей зам. директора по роботі з дітьми Москвітіної Н.В. Бібліотеки приймають активну участь в оглядах-конкурсах „Тобі мій краю, рідне Придніпров'я", „Від роду до народу", „Юні таланти". В ЦБ працює телефон довіри для молоді. Велику увагу приділяють роботі Бібліотечних Рад, які приймають активну участь в роботі бібліотек.

1997рік.

ЦБС приймали активну участь у виконанні кц програм „Діти та молодь України", „Милосердя", „Екологічний захист м. Жовті Води", оглядах-конкурсах „О мово моя, душа голосна, українська", „І розум, і завзяття молодих тобі відроджена і вільна Україно", „Юні таланти".

В зв'язку з нестачею коштів на комплектування книг, значна увага приділяється комплектуванню періодичних видань. В цьому році підписано 110 назв, із них 90 на українській мові. Почали використовувати маркетингову програму „Вивчення ефективного використання періодичних видань бібліотеками ЦС". Піднялась роль відділу організації та використання єдиного фонду, його книговидача збільшилась у 3 рази. Продовжується впровадження платних послуг. Скорочення кадрів та мережі не було, дякуючи Раді по підтримці бібліотек.

1998рік.

Вся робота ЦБС була побудована на основі „Закону про бібліотечну справу", „Концепцію основ розвитку української культури на Україні", в місті та розвитку бібліотечної справи в регіоні до 2000року. ЦБС залишається єдиним безкоштовним закладом в місті. Вперше за останні роки в Кошторису ЦБС було передбачені асигнування на поповнення бібліотечних фондів. Працюючи в тісному контакті з комісією в справах неповнолітніх, та ЦССМ, комітетом в справах сім'ї та молоді - приймали участь в місцевій кцп „Скривджені діти". Особлива увага приділялась на роботу з дітьми із багатодітних, неповних сімей, дітей, які потребують особливої педагогічної уваги, обдарованими дітьми та молоддю. Значна увага була звернена на пропаганду краєзнавчих фондів в зв'язку з 350-ям битви під Жовтими Водами. Працюючи в умовах територіально-бібліотечного об'єднання, значна увага приділялась методичній допомозі бібліотекам ТБО та самоосвіті бібліотечних працівників. В конкурсі „На кращого бібліотекаря міста" перемогу отримала зав. читальним залом ЦБ Ізмоденова Л.Г. Для підготовки та проведення Дня бібліотек було залучено більш як 2300 грн. позабюджетних коштів. В бібліотеках ЦС працюють клуби за інтересами: літературно-сімейна вітальня, „Дім, де зігріваються серця", „Берегиня", „Джерело", „Мрія". 10-й ювілейний рік при ЦБ працює міжгалузевий бібліотечний клуб „Діалог". Матеріально-технічне забезпечення бібліотек задовільне.

1999 рік.

Бібліотеки стали справжніми центрами культурної просвіти в місті. Головна увага бібліотек була спрямована на залучення читачів до бібліотеки, якісне інформаційно-бібліографічне їх забезпечення. Активну участь бібліотеки приймали у Всеукраїнському конкурсі дитячої творчості „Я і мої права", обласної акції „Книги в дарунок бібліотеці", Всеукраїнській краєзнавчій акції для учнів „Бойові ордени і медалі в твоїй сім'ї", „Нехай добром освітяться душі" (разом з осередком Червоного хреста, читацькій акції присвяченій 5 5-я визволення від німецько-фашистських загарбників „Низький уклін солдату-визволителю, любов і шана молодих сердець", обл. конкурсі присвяченому 185-ю Т.Г. Шевченка та 200-я О.С. Пушкіна. За рахунок спонсорів було придбано літературу на суму 1,5 тис, періодичних видання на суму 520 грн.

На депутатській комісії по освіті, культурі та спорту було заслухано питання про участь бібліотек в кцп „Скривджені діти". Проведена атестація бібліотечних працівників. Бізнес-план було виконано на 100%. Отримала нове приміщення бібліотека-філія №1 для молоді. На сьогодні ЦБС має своєрідну структуру, яка передбачає функціонування спеціалізованих відділів та бібліотек, розташованих у різних районах міста. Бібліотеки ЦС обслуговують 11,7 тис. користувачів і надають до їх послуг 216,5 тис. екземплярів книг та 125 найменувань газет та журналів. Книгозабезпеченість на одного користувача складає 18,4. Щорічно у фонд надходить до 5 тис. нових надходжень. Асигнування на придбання зростають з року в рік. Проводиться планомірна робота по організації та збереженню фонду. Згідно Перспективного плану звірені фонди ЦБ, відділу організації, ДБ, філії№3. Дякуючи великій роботі бібліотек по збереженні фондів, недостачі майже немає.

В бібліотеках ЦС розвинута інфраструктура інформаційного забезпечення користувачів. Основне навантаження несуть читальні зали бібліотек. В бібліотеках ЦС створено універсальний довідково-бібліографічний апарат, який доповнюється інфотеками, тут зібрані матеріали про діяльність місцевих органів влади, громадських організацій, про послуги, що надаються бібліотеками, матеріали по профорієнтації, працевлаштуванню, виділена література для незахищених верств населення, соціальна, правова інформація для різних категорій користувачів. Доповнює інфотеку картотека „На допомогу самоврядуванню" та картотека „Про нас пишуть" (історія розвитку ЦБС на сторінках періодики). Налагоджена система інформації читачів бібліотек про нові надходження, організується масово-інформаційні заходи, години інформації, дні інформації, Тижні нової книги, Дні бібліографії та ін.

Традиційним місцем спілкування та самореалізації користувачів є клуби за інтересами, які створені в бібліотеках ЦБС: „Мрія" - бібліотека№1, «Берегиня» - дитяча бібліотека, «Я+ти» -бібліотека№2, сімейна літературно-музична вітальня „Дім, де зігріваються серця" - ЦБ. В заочному конкурсі на кращій клуб року, який було оголошено Дніпропетровською обласною бібліотекою для молоді ім. М. Свєтлова, літературно-музична вітальня зайняла III місце. За період діяльності ЦБС вивчалися та впроваджувалися досвіди роботи: „Перші три кроки ТБО", був вивчений досвід до 20-я літературної вітальні „Дім, де зігрівають серця", „Духовна скарбниця міста" (До 30-я ЦБ), „Нові часи , нові можливості" (3 досвіду роботи бібліотеки для молоді), „Літературна вітальня: старі і нові можливості (досвід роботи ЦБ).

В своєї діяльності бібліотеки відображають події, які відбуваються в Україні, області, місті. Питання історії та сьогодення нашої держави, виток національної культури і традиції нашого народу стали провідними в роботі бібліотек. Своє першочергове завдання бібліотечні фахівці вбачають у повноті й систематизації інформації. Щороку поповнюється і поглиблюється тематика масових заходів. При бібліотеці для молоді працює школа КЕРМІТ (молодь для молоді).

Бібліотеки мають великий досвід роботи згідно програм культурного партнерства зі школами, позашкільними організаціями, партіями. Бібліотеки ЦС активно співпрацюють з відділом у справах сім'ї та молоді, їх працівники приймають участь в масових заходах. Без їх призів і подарунків не відбуваються, ні поетичні конкурси, ні казкові марафони та дитячі свята, Тиждень юнацької та дитячої книги, Дні книги, матері, захисту дітей. Багатогранність своєї роботи бібліотеки ЦС відображають на сторінках газет; „Жовтоводські Вісті", „Трудовая слава", „Вісті Придніпров'я", „Город" по телебаченню та радіо. Це і масові заходи, які проводять бібліотеки, і послуги які вони надають. Крім цього використовується нова форма рекламної діяльності. В ЦБС створено бібліошоу „Імпульс", яке виходить в організації міста з привітаннями до професійних свят. Крім літературно-музичних композицій проводиться популяризація інформаційно-бібліотечних послуг, які можуть надати бібліотеки ЦС організаціям. Такі виходи дають можливість виявити нових абонентів інформації та партнерів. А також сприяє іміджу бібліотек, підвищенню їх ролі як культурно-просвітницьких центрів. Рекламну функцію виконують не тільки традиційні заходи. Бібліотеки ЦС готують ювілеї своїх працівників, відзначають пам'ятні дати своєї діяльності за участю засобів масової інформації. Зміни, що сьогодні відбуваються в суспільстві, потребують безперервного розвитку бібліотечного спеціаліста ще і як особистості. В цих умовах потрібні фахівці, котрі чітко орієнтуються в сучасних напрямках бібліотечної діяльності. Набувають особливого значення такі якості, як комунікабельність, бачення перспективи, нестандартність у вирішенні проблем. Тому в ЦБС велика увага приділяється роботі з персоналом. Основним завданням МБВ є надання практичної, консультаційної допомоги, навчання бібліотекарів роботі в нових соціально-економічних умовах, підвищення ділової кваліфікації, впровадження інноваційних досвідів роботи в практику бібліотек. Бібліотечні працівники Жовтоводської ЦБС підвищують свій професійний рівень на семінарах, практикумах, майстер-класах, на заняттях бібліотечного ліцею, школи молодого бібліотекаря.

ЦБС є методичним центром для бібліотек ТБО. Методичний відділ разом з функціональними відділами ЦБС щорічно здійснює більш 20 виходів з метою надання методичної та практичної допомоги з питань організації роботи та різних напрямків популяризації літератури. Багато років при ЦБ діє професійний клуб „Діалог". Теми його засідань різноманітні:

Координація комплектування періодичних видань. Робота в бібліотеках клубів за інтересами та інші. Кожного року робиться аналізування діяльності роботи бібліотек ТБО. Стан матеріально-технічного забезпечення бібліотек ЦБС за останні роки значно поліпшився. Отримали нові, кращі приміщення юнацька та дитяча бібліотеки, зроблено ремонт центральної бібліотеки. Придбано комп'ютер, сканер, відеомагнітофон. В бібліотеках ЦБС працює 22 бібліотечних фахівця, 16 з них обслуговують читачів. Всі працівники мають вишу або середню спеціальну освіту. В нашій ЦБС найбільший відсоток спеціалістів серед міських ЦБС області. Бібліотеки ЦС роблять усе можливе, щоб виконати головну місію-служити суспільству. І сьогодні вони займають важливе місце в інтелектуальному розвитку м. Жовті Води, є дієвою соціальною інституцією, яка покликана забезпечувати вільний доступ до інформації всіх верств населення. Активна діяльність ЦБС сприяє підвищенню її авторитету в місті. Жовтоводці знають, що в бібліотеках вони можуть знайти і книгу до душі, і цікавих співрозмовників, і провести з користю свій вільний час. Працівники бібліотек намагаються робити все щоб зустріч з книгою для читачів була подією. Так у нас заведено-любий відвідувач-бажаний гість і йому увага і тепло, таке відношення до читачів дає свої плоди.

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.